Một vài tính năng nổi trội của Google Analytics

Google Analytics chủ yếu phân tích số lượng người truy cập website của bạn, phân loại và theo dõi số lượng người đó xét theo khía cạnh phương diện như độ tuổi, ngôn ngữ, vùng miền, hành vi, điện thoại, từ khoá…

Kết quả hình ảnh cho google analytics

Đây được xem như một công cụ thiết yếu không thể thiếu đối với người làm SEO. Google Analytics được tạo trên nền tảng báo cáo mạnh mẽ dễ sử dụng, do đó, bạn có thể quyết định dữ liệu nào bạn muốn xem và tùy chỉnh các báo cáo của bạn.

Các tính năng nổi bật của Google Analytics 

1. Theo dõi các trang Web Refferrals

Bằng cách dò quét (crawl) dữ liệu của các trang web gắn kèm với một bộ tùy chỉnh có nhiệm vụ thông báo nếu có bất kỳ trang web nào không chứa số profile phân tích, bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra trang web nào đã bị mất đoạn mã theo dõi.

2. Kiểm tra Views

Bạn có thể đo lường views theo nhiều cách khác nhau, qua section blog trên website, section sale. Views sử dụng bộ lọc để giảm thiểu dữ liệu trong Google Analytics. Đây là công cụ đảm bảo dữ liệu bạn tìm kiếm là phù hợp với những gì mà nó được sử dụng

Kết quả hình ảnh cho google analytics views

3.    Tiến hành Tracking Code

Mỗi năm, Google cập nhật các tiêu chuẩn theo dõi snippet, mà bây giờ là Universal Analytics. Nếu bạn chưa thực hiện việc chuyển đổi sang đoạn này, bây giờ chính là lúc để bạn thực hiện. Có nhiều dịch vụ và chức năng kỹ lưỡng với bản cập nhật mẫu này, do đó thực hiện một cuộc trao đổi việc theo dõi hiện tại của bạn với một đoạn tương tự như hình dưới đây.

Kết quả hình ảnh cho Tracking Code

4. Lọc thông tin

Bộ lọc cho phép bạn giới hạn và sửa đổi dữ liệu lưu lượng truy cập được đưa vào chế độ xem . Bạn nên xem lại các thông tin trong phần Filters để xem xét  rằng đây có phải là thời điểm tốt để đặt trong dãy IP những vị trí hoặc traffic nội bộ để báo cáo thống kê trở nên chính xác hơn.  

5.    Các đường dẫn đích (Goal URLs)

Điều quan trọng cần phải đảm bảo rằng tính năng Goal Tracking (theo dõi mục tiêu) của bạn đang hoạt động chính xác. Ví dụ nếu mục tiêu cần phải hoàn thành là Contact Form, thì hãy kiểm tra và hoàn thiện lại URL của trang hay URL của lời nhắn Cảm-Ơn (như trong ảnh). Cách thức hoạt động và lợi ích của URL mục tiêu đó là nơi mà bạn muốn visiter của bạn click vào mà bạn không cần phải nhập địa chỉ đầy đủ của trang.

Kết quả hình ảnh cho Các đường dẫn đích (Goal URLs)

(Nguồn: Sưu tầm)

Nguồn bài báo: