Thông tin công ty, thông tin doanh nghiệp , Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê trang 1

Công Ty TNHH Quang Anh Vũng Tàu

Chủ sở hữu: Trần Kim Anh

Mã số thuế: 3502344419

Ngày thành lập: 13/09/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 95 đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Quốc Khánh

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Khánh

Mã số thuế: 3502342605

Ngày thành lập: 21/08/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 780/14 Bình Giã, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Địa Ốc Gia Thịnh Phát

Chủ sở hữu: Ngô Đức Hậu

Mã số thuế: 3502340220

Ngày thành lập: 19/07/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 18/2 Hải Đăng, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Anh Vũ Tân Thành

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Mã số thuế: 3502337570

Ngày thành lập: 14/06/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 28/1, Khu phố 1, khu Ngọc Hà, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Mỹ

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thu

Mã số thuế: 3502337115

Ngày thành lập: 07/06/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 151 Nguyễn Hới, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Phúc An Khang

Chủ sở hữu: Nguyễn Kim Thanh

Mã số thuế: 3502336016

Ngày thành lập: 29/05/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bất Động Sản Lâm Thương

Chủ sở hữu: Võ Văn Tòng

Mã số thuế: 3502335950

Ngày thành lập: 25/05/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 05 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hoàng Gia

Chủ sở hữu: Nguyễn Hồng Dương

Mã số thuế: 3502335622

Ngày thành lập: 19/05/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 662E Nguyễn An Ninh, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Phát Triển Du Lịch Và Bất Động Sản Drh-cd Vũng Tàu

Chủ sở hữu: Đỗ Đông Mơ

Mã số thuế: 3502333872

Ngày thành lập: 26/04/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 54 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Hd

Chủ sở hữu: Bùi Công Đức

Mã số thuế: 3502332597

Ngày thành lập: 11/04/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 100 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Long Sơn

Chủ sở hữu: Trần Trung Kiên

Mã số thuế: 3502331811

Ngày thành lập: 31/03/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: đường Võ Thị Sáu, Khu phố 6, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Bình Thành Tiến

Chủ sở hữu: Lại Thanh Tường

Mã số thuế: 3502330222

Ngày thành lập: 15/03/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 2A Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Sài Gòn Vũng Tàu

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Dương

Mã số thuế: 3502330053

Ngày thành lập: 14/03/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Phúc Minh Lộc

Chủ sở hữu: Trần Phương Thanh

Mã số thuế: 3502329770

Ngày thành lập: 13/03/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 2A Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Huy Thanh

Chủ sở hữu: Đặng Thị Thanh

Mã số thuế: 3502329026

Ngày thành lập: 06/03/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 281 Thống Nhất, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Công Nghiệp Phụ Trợ Phú Mỹ

Chủ sở hữu: Trần Trung Nghĩa

Mã số thuế: 3502328713

Ngày thành lập: 28/02/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Khu phố 14, Lô E, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Vũng Tàu Nice Sea

Chủ sở hữu: Nguyễn Xuân Thịnh

Mã số thuế: 3502327886

Ngày thành lập: 20/02/2017

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 383/22 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Phúc

Chủ sở hữu: Nguyễn Hoàng Phúc

Mã số thuế: 3502322623

Ngày thành lập: 14/12/2016

Tỉnh thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cảnh Dương

Chủ sở hữu: Trần Quang Minh

Mã số thuế: 3301613196

Ngày thành lập: 08/09/2017

Tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 323, đường Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Huế

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hoài Thu

Mã số thuế: 3301612428

Ngày thành lập: 01/08/2017

Tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 323, đường Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huế Ngày Mới

Chủ sở hữu: Lê Nguyễn Đan Quế

Mã số thuế: 3301610847

Ngày thành lập: 14/06/2017

Tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 107 Nguyễn Chí Thanh, Phường Phú Hiệp, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Đầu Tư Hạ Tầng Và Du Lịch Đông Á

Chủ sở hữu: Nguyễn Công Vụ

Mã số thuế: 3301609961

Ngày thành lập: 30/05/2017

Tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 41 Hùng Vương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Nguyễn Kim Thừa Thiên Huế

Chủ sở hữu: Phan Văn Ngoan

Mã số thuế: 3301606431

Ngày thành lập: 16/03/2017

Tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 146 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vinh Thanh

Chủ sở hữu: Jose Sanchez-barroso Gonzalez

Mã số thuế: 3301606368

Ngày thành lập: 15/03/2017

Tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà viễn thông Thừa Thiên Huế, 51 Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty Cổ Phần Huegrid

Chủ sở hữu: Lê Ngọc Hồng

Mã số thuế: 3301605438

Ngày thành lập: 17/02/2017

Tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Viettel, 11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê