Thông tin công ty, thông tin doanh nghiệp 74, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh , trang 1

Công Ty TNHH Global L-seed Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Nagashima Hidekazu Kubota Toshiro

Mã số thuế: 0314141516

Ngày thành lập: 02/12/2016

Tỉnh thành phố: 74, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý