Thông tin công ty, thông tin doanh nghiệp 59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh , trang 1

Công Ty TNHH Four Seasons Hotels And Resorts Việt Nam

Chủ sở hữu: Laurel Anne Vanderjagt Đào Hoàng Như Tú

Mã số thuế: 0314141890

Ngày thành lập: 02/12/2016

Tỉnh thành phố: 59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 801, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất