Thông tin công ty, thông tin doanh nghiệp 184 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh , trang 1

Công Ty TNHH Peterson Services Việt Nam

Chủ sở hữu: Hồ Văn Đông

Mã số thuế: 0314141185

Ngày thành lập: 02/12/2016

Tỉnh thành phố: 184 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 182-184 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý