NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng cần gì và tại sao phải thực hiện Marketing Online

Thói quen người dùng

Họ tìm kiếm sản phẩm dịch vụ chủ yếu qua internet và mạng xã hội

Xu hướng của thế giới

Quảng bá sản phẩm dịch vụ của bạn qua internet là cách cả thế giới đang làm

Tiết kiệm chi phí

Giảm tối đa chi phí cho nhân lực và tài chính, nguồn lực khác

Hiệu quả rõ ràng

Thấy được hiệu quả tức thì theo thời gian thực

Báo cáo chi tiết

Xem được thống kê, báo cáo chi tiết với số liệu thực

Chiến lược kinh doanh

Giúp khách hàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh

Dịch Vụ Công Ty

Lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn

Thiết kế web

Giúp bạn có một website giới thiệu công ty, quảng bá sản phẩm, đơn giản, dễ sử dụng

SEO Marketing

Cung cấp đội ngũ viết bài, biên tập chuẩn SEO cho website của bạn

Facebook Marketing

Giới thiệu công ty, dịch vụ của bạn trên mạng xã hội facebook

Forum Seeding

Quảng bá trên các diễn đàn, website khác

Adword Google

Giúp khách tìm thấy bạn qua Google hàng ngày

Social Marketing

Blog, G+, Twitter, Pinterest, Instagram,...